Att leda workshops i förankring, idéutveckling eller problemlösning

2 dagars utbildning + individuell uppföljning

Workshops är ett interaktivt sätt att få hela gruppen engagerad i en förankringsprocess, ideutveckling eller problemlösning.

Gemensamt för de tre behoven är att du som ledare måste göra alla deltagare trygga och modiga att bidra men också kreativa så att de kan och vill tänka helt nya tankar. På utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar när den arbetar kreativt och hur du får dina workshopdeltagare att göra det just när gruppen behöver det. Vi ägnar oss därför en hel del åt förutsättningar för goda, idérika sammankomster som går hela vägen i mål.

Förankring
Ibland tas beslut utan att gruppen du arbetar med har haft möjlighet att påverka dem. Då kan det vara motigt att få det nya att fungera väl tillräckligt snabbt. Det kan finnas många frågor kvar i gruppen, man kanske inte tycker att förändringen behövs, att det hade funnits bättre alternativ eller att man helt enkelt är orolig för vad förändringen ska leda till. Metoden vi arbetar med på kursen är en mycket effektiv och tillåtande metod för att vända en grupp medarbetare från att fokusera på oro och kanske ovilja till att blir konstruktiva och börja genomföra förändringen på bästa sätt.

Problemlösning och idéutveckling
Som chef eller projektledare är lätt att hamna i rollen att ansvara för att lösa problem eller att vara idéautomat. Då kan du vinna mycket på att istället vara den som leder de kreativa processerna i de här sammanhangen. Hur får du t.ex. gruppen att på kort tid generera en riktigt stor mängd idéer eller lösningar som verkligen är nya? Hur prioriterar ni bland dem så att ni kan gå vidare till genomförande inom kort?

Du tränar också på Idéraketen som med sina fem steg är ett effektivt verktyg för dig som vill förnya dina möten till att bli både effektivare och roligare.

Facilitering
Kursen innehåller också ett betydelsefullt avsnitt där du får du lära dig hur du faciliterar workshopen för bästa möjliga resultat. Hur får du alla att delta aktivt? Och hur kan du hantera invändningar, tysta personer och de som vill dominera samtalen?

Målgrupp
Alla som leder workshops och möten där idéer ska tas fram eller problem ska lösas eller beslut förankras.


Ur innehållet

 • Vad händer i hjärnan?
  • Nytta av att tänka lateralt. Men hur gör man?

Förankra beslut – en vinnande metod som engagerar

 • Idégenerering och problemlösning: Vilka stimuli ger energi och resultat i processen?
  • Idéraketen® , fem enkla steg som revolutionerar ditt idéarbete.
  • Kreativa genereringsverktyg och verktyg för kvalitetssäkring.
 • Hur skapar man ett mötesklimat där idéer och andra nya tankar kan spira?
 • Styra utan att hindra?
  • Hur får man tysta och dominerande personer att delta på lagom nivå?
 • Hantera invändningar, tysta eller pratiga deltagare
 • Praktiska övningar i facilitering

Vår pedagogiska metod har stöd i inlärningsforskning. Det innebär att vi arbetar mycket interaktivt och varierat. Kunskapspass varvas med övningar, workshops och diskussioner där vi ständigt knyter kursinnehållet till deltagarnas vardag. Det ges tid till reflektion och kursledaren lägger stor vikt vid att involvera alla.

I slutet av utbildningen gör varje deltagare sin egen utvecklingsplan som syftar till att repetera och implementera nya kunskaper och färdigheter.

Individuell uppföljning med kursledare
För att säkra din inlärning ingår 30 minuters uppföljning online eller i telefon med din kursledare. Det sker efter att du prövat några av metoderna från utbildningen och vi fokuserar på att omvandla de erfarenheter du hunnit göra till ett fördjupat lärande. Kanske var något lite knepigt? Då hittar vi en väg framåt som underlättar.

Hör av dig till oss om du är intresserad!