Utveckla teamet!

Vikten av att arbeta i grupp har ökat i och med den hastiga utvecklingen i vår omgivning, där kraven på specialisering och nytänkt hela tiden ökar. Vi behöver varandra mer och mer, helt enkelt.

Arbetar man i ett team som fungerar väl är energin hög och man hjälper varandra för att lösa utmaningarna. Dessa team har också en tillit som gör att medlemmarna vågar mer, något som är till nyttigt på flera sätt, bland annat i idéarbete och förändring

Gruppper som får förutsättningar att utvecklas gör det ofta i en hög takt. De som når de högre utvecklingsstadierna är produktivare, effektivare och har betydligt högre trivsel.

Den här  endagsutbildningen har du stor nytta av både om du har ett team som funnits länge eller om det är en helt ny grupp du leder. Du lämnar utbildningen med en färdplan för arbetet med just din grupp.

Målgrupp:

Alla som leder grupper.

Mål för utbildningen:

En färdplan för just din grupp samt kunskaper om vad som håller grupper tillbaka och hur du i din roll kan hjälpa dem framåt.

Ur innehållet:

 • När teamarbete är en fördel
 • Teamutvecklingens stadier
 • Att involvera teamet i utvecklingen
 • Grundförutsättningar för ett bra samarbete och progression i teamets stadier
 • Meningsfullhet
 • Att skapa psykologisk säkerhet
 • Teamöverenskommelser
 • Beslutsformer och mandat
 • Arbetssätt för verklig nytta av att vara en grupp
 • Självstyrande team
 • Att ta sig igenom svårigheter

Hör av dig till oss om du är intresserad!