Att leda utan att vara chef – även online

Som projektledare, teamledare eller gruppledare utövar du ett ledarskap utan att ha ett direkt personalansvar. För att trivas och framgångsrikt leda gruppen mot uppsatta mål behöver du ha kloka verktyg för ditt arbete.

Under den här utbildningen får du tid att diskutera och reflektera över vad din roll som ledare egentligen innebär och hur du skaffar sig ett tydligt mandat att leda. Det handlar om hur du blir tydlig i din roll, dina budskap och om gruppens mål. Du får lära dig om olika personlighetstyper och hur du kan få det bästa ut varje medarbetare, hur du situationsanpassar ditt ledarskap, motiverar medarbetare, löser konflikter och om att ge coachning och feedback på ett konstruktivt sätt. Dessutom lär du dig att hålla effektiva möten.

Den här utbildningen vänder sig till alla som leder grupper utan att vara chef.

Under hösten 2020 går utbildningen i en helt omgjord version där vi möts online. Innehållet tar upp ledarskapet online och  fysiskt.

Ur innehållet:

 • Din roll och andras – online
 • Säkra mandatet att leda
 • Gruppers utveckling och hur du kan främja den
 • Att möta olika sorters människor och beteenden
 • Ledarskap anpassat efter situation och person
 • Motivera medarbetare
 • Kommunikation för goda relationer
 • Leda förändring
 • Effektiva och kreativa möten online
 • Att skapa självständiga medarbetare genom bl a coachning
 • Att ge feedback som utvecklar
 • Hantera konflikter

Hör av dig till oss om du är intresserad!