Vårt erbjudande

Audiendo är med när organisationer och människor tar steget in i framtiden. Vi erbjuder:

  • framtidsarbete där omvärldstrender används för att visa vägen framåt för ledningsgrupp och styrelse
  • omställning till friare organisationsformer präglade av medarbetares engagemang och förmåga att ta ansvar snarare än riktlinjer och hierarkiska strukturer
  • ledar- och teamutveckling anpassat för samtidens och framtidens utmaningar
  • facilitering och kommunikativt ledarskap

Värdegrund

Vi som arbetar på Audiendo vill vara aktiva medskapare av en hållbarare och mänskligt varmare framtid. I vårt arbete med megatreder och scenarioanalys blir det så tydligt att framtiden inte bara blir, utan den skapas. Var och en av oss kan välja att vara passiva eller aktiva när vårt samhälle förändras. Vi på Audiendo tror på kraften i att påverka vår omvärld i en medmänskligare riktning tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Vårt erbjudande

Audiendo är med när organisationer och människor tar steget in i framtiden. Vi erbjuder:

  • framtidsarbete där omvärldstrender används för att visa vägen framåt för ledningsgrupp och styrelse
  • omställning till friare organisationsformer präglade av medarbetares engagemang och förmåga att ta ansvar snarare än riktlinjer och hierarkiska strukturer
  • ledar- och teamutveckling anpassat för samtidens och framtidens utmaningar
  • facilitering och kommunikativt ledarskap

Värdegrund

Vi som arbetar på Audiendo vill vara aktiva medskapare av en hållbarare och mänskligt varmare framtid. I vårt arbete med megatreder och scenarioanalys blir det så tydligt att framtiden inte bara blir, utan den skapas. Var och en av oss kan välja att vara passiva eller aktiva när vårt samhälle förändras. Vi på Audiendo tror på kraften i att påverka vår omvärld i en medmänskligare riktning tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Eva Åberg

eva@audiendo.se
(+46) 70-720 20 27

Att bygga ett samhälle med hållbara organisationer och människor som klarar av och utvecklas i en accelererande förändringstakt, har mitt fokus. Mina områden är strategiskt arbete utifrån megatrender scenarioanalys samt ledarskap och organisation.

Jag är även talare och faciliterar också många workshops där idéer ska tas fram, förändringar förankras eller problem lösas.

Sedan många år har jag uppdrag för multinationella företag  i Europa, Asien och i Nord- och Sydamerika men även för medlemsorganisationer och myndigheter.

I början av min yrkesbana arbetade jag som journalist i olika roller som redaktionschef, programledare och reporter på bland andra magasinet Hus & Hem, Rapport på SVT och Nyheterna på TV4.

Albert Lannerstad

albert@audiendo.se
(+46) 70-557 18 84

Jag har drivit och utvecklat företag och organisationer inom digital kommunikation och besöksnäring. En hel del av min tid arbetar jag som ledningsstöd i frågor som rör organisation, ledarskap och strategi.

Eftersom jag har lång erfarenhet av att arbeta och leda medarbetare i förändringslägen ser jag ofta strukturella lösningar. Just förändring är det som driver mig och jag har bildat och utvecklat såväl bolag som samarbeten av olika slag.

Jag har en bakgrund som chef och VD för flera hotell och ett snabbväxande webbkommunikationsföretag. Jag har flera styrelseuppdrag, är UGL-handledare och handledare till chefer.

Malin Tappert Thurdin

malin@audiendo.se
(+46) 70-422 48 00

Jag är processledare och utbildare inom ledarskap och grupputveckling med över tjugo års erfarenhet inom mitt fält. Mitt fokus är att facilitera grupper som vill öka sitt samarbete och skapa en kultur av tillit och ansvarstagande- en kultur som ökar möjligheten att leda i förändring. En del av mitt arbete handlar också om att utbilda inom konflikthantering och hjälpa arbetsgrupper att  hantera sina konflikter.

Jag har bott och arbetat internationellt under många år och trivs i sammanhang som präglas av mångfald.

Jag har jobbat som chef och medarbetare, i privat, offentlig och ideell sektor. Jag är UGL-handledare och psykosyntesterapeut under utbildning.