Leda workshops online

2 heldagar

30 minuters individuell uppföljning

Eget arbete

Här är utbildningen för dig som vill bli en riktigt bra workshopsfacilitator online! Vi kommer att arbeta med väl beprövade metoder som passar både för små och stora sammanhang.

Du lär dig en metodik som passar för:

 • Idéarbete eller problemlösning
 • Förankring för att hantera oro eller missnöje i förändring.
 • Värdegrundsarbete/teamöverenskommelser


Upplägg

Kursen omfattar två heldagar med ett grupparbete mellan tillfällena. För att säkra en riktigt bra inlärning ingår även 30 minuter individuell coachning inför eller efter att ha prövat de nya färdigheterna på arbetsplatsen.


Innehåll del 1

 • Skapa en inkluderande start och interaktiv, kreativ stämning.
 • Kunskap om vad som händer i hjärnan när vi försöker tänka nytt och hur vi kan få den att göra det snabbare och kreativare.
 • Svårigheter och möjligheter till lateralt tänkande online.
 • Idéraketen® med sina fem steg för effektivt idéarbete.
 • Verktyg för urval och att säkra fortsättningen efter workshopen.
 • Verktyg för samarbete.

Arbete mellan tillfällena

Tillsammans med andra kursdeltagare leder varje deltagare en kortare workshop. Du får tillgång till Audiendos grafiska mallar för kreativt arbete online eller så kan du designa egna.

Innehåll del 2

 • Framgångar och utmaningar sedan sist.
 • Vad är verklig förankring i förändringslägen och hur kan workshop bli en viktig del i det?
 • Några fler verktyg för idégenerering och urval.
 • Verktyg för förankring, t ex i förändringslägen samt  hur man kan hantera missnöje och/eller oro genom digitala workshops.
 • Praktiska gruppövningar.
 • Facilitera dialog och interaktivitet.
 • Svåra situationer, utmanande deltagare.

Uppföljning

Du har 30 minuters uppföljning med din kursledare efter att du faciliterat din första workshop online. Här ligger fokus på att identifiera lärande; vad som fungerat väl och vad som givit dig erfarenheter som kan leda till nytänk. 

Kursledaren

Sedan 2003 har Eva Åberg har undervisat i workshops i sina uppdrag för internationella företag på fyra kontinenter. Hennes metod Idéraketen® används av tusentals facilitatorer och finns sedan 2019 i en ny version anpassad för digitala plattformar.

Eva är van att arbeta online och vill gärna sprida kunskapen vidare:

– Det går att skapa interaktiva, roliga och effektiva workshops online med hög energi. Det  finns så många fantastiska fördelar med att arbeta online. Dessa lär vi oss ta vara på under utbildningen!

Hör av dig till oss om du är intresserad!