Bli moderator – led egna events

En moderator kan göra långt mer än att binda ihop konferensens olika delar. En skicklig moderator höjer hela evenemanget genom att skapa framåtrörelse, energi, fokus, tydlighet och stringens.

Moderatorn har stor betydelse för om sammankomsten ska bli en succé eller inte. Den här kursen ger dig redskapen för att lyckas.

Du kommer att få inta scenen och öva mycket  på att moderera under utbildningen. Målet är att du ska få större självförtroende, mod och kunskap att hantera rollen som moderator. Metoder och verktyg för att själv kunna leda och driva framgångsrika events.

Kursen är för alla som redan är eller är på god väg att bli moderator på konferenser och andra events.

Innehåll

 • Vad gör en moderator och vad innebär rollen?
 • Leda panelsamtal
 • Samspelet med publiken
 • Scenens intervjuer:
  1. Hur förbereder du dig?
  2. Vilka intervjutyper kan användas?
 • Förberedelser: För-intervjuer, körschema och manus.
 • Mick och mygga. Hur du använder tekniken till din fördel.
 • Scennärvaro – hur åstadkommer man det?
 • Att inleda och avsluta
 • Att hantera det oväntade

Hör av dig till oss om du är intresserad!