Utbilda online

Den digitala miljön för utbildningar är i grunden annorlunda än när vi ses i en lokal. Men den bjuder också på väldigt många möjligheter för att skapa en dynamisk utbildning med mycket hög interaktivitet. Dessutom kan vi enkelt förlänga och fördjupa lärandet med digitala verktyg både innan, under och efter kurstillfället. 

Det är inte höga betyg på utbildningsinsatsen som är målet när man designar eller genomför en utbildning. Målet är inlärningen och beteendeförändringen hos deltagarna. Det angreppssättet förändrar radikalt både innehåll, metoder och facilitering.

Mål
  • Deltagaren har under utbildningen designat  ett grundupplägg för en egen utbildning.
  • vet hur man skapar ett klimat av öppenhet och varför det är viktigt.
  • kan hålla en mycket hög grad av interaktivitet genom hela utbildningen.
  • kan använda olika inlärningsstimuli för att hjälpa hjärnan att lagra det nya.
  • har kunskap  om användarvänliga plattformar för interaktivt lärande.
  • vet hur man faciliterar dialog, driver framåt och hanterar svårigheter.
Kursen ges
  • Öppen kurs 2 heldagar (ibland uppdelad i halvdagar).
  • Som anpassad online-utbildning för 1-8 personer. Antal moduler och innehåll utifrån kundens önskemål.

Hör av dig till oss om du är intresserad!