Leda möten online

2,5 + 2,5 h eller skräddarsytt efter behov.

På svenska eller engelska.

Detta är för dig som vill börja med eller bli ännu bättre på att leda möten online. I en anpassad form ges den även för dig som ska medverka i ett webbinarium då talarrollen ser annorlunda ut och har många möjligheter online. Det finns förstås många fördelar med online-möten om man vet hur man bäst nyttjar dem. På den här kortkursen i två steg lär du dig att skapa möten online som är interaktiva, effektiva och professionellt faciliterade.

Utbildningen kan ligga på samma dag eller på olika dagar med ett eget arbete mellan tillfällena. På den här kursen lär du dig både genom att delta i ett professionellt faciliterat möte och av kunskapsinnehållet.

Ur innehållet:

 • Fördelar med möten online – de är många!
 • Förberedelser, allt från inbjudan och planering till att bli tekniskt redo.
 • Skapa en professionell look online. Vi går igenom ljud, ljus, bild och bakgrund.
 • Den viktiga starten på mötet.
 • Skapa mötesöverenskommelser och vad de kan innehålla.
 • Använda presentationsbilder, digital whiteboard och chatt.
 • Olika sätt att använda grupprum.
 • Att planera dynamiskt med olika typer av innehåll och angreppssätt.
 • Kombinationen av online, offline, synkron och asynkron ti.
 • Samarbeta i dokument i realtid under mötet.
 • Facilitera dialog och driva mötet framåt.
 • Konsten att ställa frågor som engagerar.
 • Förebygga och hantera dominerande eller tysta deltagare.
 • Utmanande situationer och hur du kan undvika dem eller hantera dem.
 • Strategier när tekniken fallerar.

Hör av dig till oss om du är intresserad!