UGL

UGL eller Utveckling Grupp och Ledare är en av Sveriges allra mest efterfrågade utbildningar för alla som är intresserade av ledarskap, personlig utveckling och att utveckla sina relationer. Det unika med UGL är den upplevelsebaserade pedagogiken som innebär rikliga möjligheter till reflektion, ökad självkännedom, att prova nya beteenden och få feedback från andra.

Vad innehåller kursen?

UGL ger dig insikter om dig själv samt kunskap och färdighet att bli mer effektiv i ditt samspel med andra. Kursens mål är att du ska utveckla förmågor att bland annat:

 • kommunicera klart och rakt
 • ta emot och ge utvecklande feedback
 • förstå värderingars betydelse för samspel
 • konflikter och kommunikation
 • se gruppers utveckling och anpassa ledarskapet utifrån vad gruppen behöver
 • förstå känslors påverkan på eget och andras beteenden


Varför UGL?

Vi människor jobbar alltmer tillsammans i team, ofta utan solklara roller och behöver samarbeta för att nå resultat. Det är helt enkelt inte givet hur vi ska möta framtidens möjligheter och utmaningar och ofta behövs flera kompetenser för att hitta svaren. Det, i sin tur, kräver att vi är bra på att samarbeta. UGL ger dig möjlighet att utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare och därigenom din förmåga att samspela med andra på ett effektivt sätt.

Audiendo erbjuder UGL på både svenska och engelska i samarbete med Här och Nu Ledarskap. Aktuella kursveckor är:


UGL på svenska hösten 2022:

 • 8-12 augusti
 • 19-23 september
 • 14-18 november
 • 5-9 december

UGL på engelska hösten 2022:

 • Sep 5-9th
 • Nov 21-25th

UGL är alltid fem dagar och våra kurser startar kl 10.30 på måndagen i aktuell vecka och slutar på fredagen kl 15.00.

UGL är en krävande kurs och förutsätter att deltagaren är i god psykisk balans. Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare. Det ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Kursen ges på Villa Lovik som ligger vackert beläget på Lidingö, endast 15 km från centrala Stockholm. Villa Lovik är en modern konferensanläggning med fina hotellrum och uppskattad restaurang. För att hitta mer information om Villa Lovik, se www.lovik.se.

Hör av dig till oss om du är intresserad!