Ledarskap remote

Det finns förstås utmaningar i att leda medarbetare online precis som det finns när vi arbetar på kontoret tillsammans. Men det finns också många fördelar! De får vi inte missa att ta vara på.

Att leda på distans är inte nytt. De gjorde många av våra internationella kunder redan innan pandemin. Skillnaden idag är att de som upplevt att de behöver träffas i vardagen för att arbeta kreativt och effektivt inte längre kan göra det och måste finna nya vägar för samarbete.

Audiendos olika upplägg för distansledare fokuserar att lösa utmaningarna och att ta väl vara på fördelarna. Vi har kompetens och lång erfarenhet både av strategiskt arbete i ledningsgrupper, teambuilding på distans, ledarskap för chefer och digitala hjälpmedel.

Målgrupp: Ledare på alla nivåer
Längd: Valfritt antal halvdagsmoduler enligt de 6 moduler som beskrivs nedan.


Modul 1: Möte nya ledarutmaningar online 

 • Nya ledarutmaningar i en ny tid.
 • Skapa en sund online-kultur i gruppen.
 • Transparens och autenticitet när gränsen mellan privat och professionellt flyttas. • Hantera egen och andras oro. Kunskapspass, modeller och reflektion.
 • Resiliens som mindset.


Modul 2: Samarbeta online

Möjligheterna till samarbete online är ändlösa även i möten och workshops. Men ofta behöver vi tänka på helt nya sätt och använda andra metoder och verktyg för att nå fram till resultatet vi är ute efter.

 • Skapa överenskommelser kring samarbetet och vad de kan innehålla.
 • Plattformar för möten och workshops, valfritt pass.
  a) Teknisk verktygsgenomgång för att använda presentationsbilder, digital whiteboard, grupprum och chatt på plattformen.
  b) De som är tekniskt kunniga får istället en genomgång i att addera kraftfulla programvaror för workshops. Denna del spelas in för att även finnas tillgänglig för dem som valde att delta i grupp a).
 • Faciliteringsverktyg för att skapa dialog och driva mötet framåt.
 • Förebygga och hantera dominerande eller tysta deltagare.
 • Utmanande situationer och hur du kan undvika att de uppstår. Men även klara av de som ändå sker.


Modul 3: Utveckla individerna online

När det geografiska avståndet ökar finns det nya arbetssätt du som ledare kan använda dig av. För att frigöra mer tid för detta är det en god idé att arbeta medvetet för att öka motivation och initiativkraft bland medarbetarna. Var och en behöver ta mer ansvar i sin vardag för att utveckla större självledarskap samt fördjupade färdigheter och kunskap. Det förutsätter att gruppen utvecklar mer tillit till varandra.

 • Att se och möta individuella behov
 • Psykologisk trygghet
 • Utvecklande ledarskap
 • Verktyg för att få medarbetare att växa in i att ta ett större ansvar
 • Ledarkultur och kontroll
 • Det lyssnande ledarskapet. Låt din nyfikenhet kompetensutveckla dig.


Modul 4: Utveckla teamet online 

Ett starkt team levererar hög kvalitet och trivs med jobbet, det vet vi. Men hur tar man den så viktiga grupputvecklingen till online-tillvaron?

 • Har vi ett team eller inte?
 • Grupputvecklingens faser enligt Susan Wheelan. Hur visar de sig i en online-miljö? • Vanliga beteenden och utmaningar.
 • Anpassa ledarskapet till gruppens mognad online.
 • Mina styrkor och utvecklingsområden som ledare av arbetsgruppen online.


Modul 5: Arbetsmiljö online

Arbetsgivarens ansvar för arbetstid, fysisk – och psykosocial arbetsmiljö är detsamma även om medarbetare arbetar på distans. I den här modulen ligger tyngdpunkten på de psykosociala delarna.

 • Konflikter, förståelse kring hur de uppstår och hur de kan lösas online.
 • Feedback online, ett viktigt verktyg för både god leverans och goda beteenden. • Arbetstid. Det kan både bli för mycket, för lite och på nya tider.
 • Skapa överenskommelser om beteenden och kommunikation.


Modul 6: Handledning av deltagarna online

Första tillfället: Varje deltagare får en timmes individuell handledning online eller per telefon efter första modulen. Här är fokus på ledarens specifika situation just nu.

Andra tillfället: Denna timme kan nyttjas vid valfritt tillfälle under eller efter utbildningen, dock senast 2 månader efter genomförd kurs. Ledarens behov styr samtalet.