Framtidsresan

Ett nytt politiskt landskap växer fram såväl lokalt som globalt. Alla pratar om digitalisering och klimatutmaning. Men bortom det vi just nu pratar om och jobbar med finns de långsamma men kanske ännu mer omvälvande förändringarna.

Hur kommer människors värderingar förändras de närmaste decennierna? Vad betyder det för livet att vi lever allt längre och håller oss allt friskare? Vad blir summan av urbanisering, globalisering och migration på stora och små orter i Sverige? Hur ska våra organisationer klara av den höga förändringstakt och komplexitet som präglar samhället och hur kan vi förbereda oss även om vi inte vet hur det faktiskt blir?

Som svar på de här och många andra intressanta frågor har vi tagit initiativ till Framtidsresan som både är en utbildning och en process på temat framtiden.  I fokus är den långsiktiga samhällsutvecklingen och hur den kan påverka din verksamhet. Vi jobbar både med det vi ser hända och det osäkra.

Här får du lära dig en strukturerad metodik för att analysera trender och skapa framtidsscenarier. Förbered dig på att gamla sanningar kommer att ställas på ända och att nya möjligheter blir synliga!

Målgrupp:

Framtidsresan vänder sig till dig som är delaktig i ledningen eller som har en annan position med möjlighet att påverka din organisations utveckling.

De tillfällen hela ledningsgruppen har deltagit har vi sett en kraftfull effekt i erksamheten.

Mål:

  • Insikter om vad som just nu formar framtiden och hur det påverkar dig och det företag/den organisation du företräder. 
  • Kunskaper om hur trender och kritiska osäkerheter omskapar vart samhälle och hur du genom scenarioanalys kan se risker tidigt och fånga möjligheterna i tid.
  • Att kunna arbeta strategist på ett mer framsynt sätt.

Innehåll:

  • Megatrender och andra trender som påverkar oss alla
  • Trendanalys samt troliga respektive möjliga utvecklingsvägar
  • Metodik för scenarioanalys
  • Att ta sig från djupa insikter till proaktiva planer
  • Deltagarnas egna insikter om den egna branchen