Vår behandling av personuppgifter

På Audiendo vill vi värna om din personliga integritet. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter med andra företag utanför Audiendoföretagen med organisationsnummer 556892-5779 och 556969-9241, som ägs av Albert Lannerstad och Eva Åberg.

I följande text informerar vi dig om hur vi samlar in och använder din personliga information men också vilka rättigheter du har i samband med detta.

Om du har ytterligare frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss på: info@audiendo.se.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all data som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk nu levande person. Även bilder, videor och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vilka personuppgifter kan vi komma att lagra?

  • Namn
  • Kontaktuppgifter
  • Befattning.
  • Organisation
  • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster.
  • Historik gällande bokningar samt då även fakturerings- och betalningsinformation.
  • Information om hur du hittat oss och/eller våra tjänster.

Vår behandling av de uppgifterna behövs för att vi ska kunna möta vårt och våra kunders intresse av att utvärdera och förbättra våra tjänster och system.

 

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

De uppgifter vi har om dig är de du själv lämnat till oss på vår webb, på papper, i mail eller som vi samlat in från dig när du registrerat dig på en kurs eller ett event.

När du skickar e-post till oss och inte redan finns i vårt register kan det hända att vi frågar vi dig om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter. Tackar du då ja, så gör vi det.

Ibland utvärderar vi vårt arbete för att kunna utveckla våra tjänster och system. I samband med detta sänder vi ibland ut enkäter. Vi analyserar ibland de uppgifter vi redan har om dig för att kunna anpassa och därmed höja kvaliteten i vårt utbud.

Analysen görs inte på individnivå. Insikterna vi får ligger till grund för vilka tjänster som ska erbjudas, förändras eller utvecklas.

 

Hur behandlar vi eventuella bilder eller filmer där du syns?

Vi informerar alltid innan om fotografering eller filmning ska ske där du kan komma att förkomma i bild. Om du inte vill vara med på  på ett sådant sätt där du kan bli identifierad berättar du det för fotograf.

Skulle du i efterhand se att du förekommer på en bild eller i en film som vi publicerat så har du rätt att få dem borttagna.

 

Vilka kan vi komma dela dina personuppgifter med?

Återigen, vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Underleverantörer, eller så kallade personuppgiftsbiträden kan i vissa fall få ta del av dina personuppgifter för  behandling för vår räkning och enligt de instruktioner vi givit dem.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Kursledare, som behöver deltagarlistor och kontaktuppifter.
  • Banker och andra betaltjänstleverantörer.
  • Systemstöd för utskick.

Dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden endast för de ändamål vi kommit överens om.

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i 24-36 månader från insamling och analys. I fakturasystemet sparas de enligt bokföringslagen.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Vårt mål är att behandla dina personuppgifter inom Sverige. I annat fall väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU.

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

På Datainspektionens webb finns alla dina rättigheter uppräknade: https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/