Får man visa sårbarhet som ledare?

Den här veckan har jag läst det ena inlägget efter det andra där ledare har modet att visa sig ledsna eller otillräckliga på Linkedin. Det inger hopp och jag tycker att de allihop är förebilder.

Genuina möten sker aldrig mellan roller eller titlar, de sker mellan människor. Att våga visa sig sårbar är att öppna en dörr till att mötas på ett djupare plan, på riktigt. Där känner vi igen oss i varandra och där finns empatin. Sårbarhet är helt enkelt en förutsättning för nära och autentiska relationer.

Tiden vi lever i kräver ledare som vi kan känna förtroende för. Men pandemi, ekonomiska svårigheter, klimatförändringar och en rad andra utmaningar har gjort det tydligt att alla svar inte finns i chefsleden. Vi måste lösa våra problem tillsammans, både i världen och i våra organisationer. Att då vara transparent är en styrka. De som vågar säga ”jag vet inte” eller ”det här är jättetufft” öppnar upp för ett nyfiket undersökande både hos andra och hos sig själva. Det kan till och med vara gnistan som tänder innovationskraften i organisationen.

Men hur är man sårbar på jobbet?

  • Våga visa dina känslor. Äg dem utan att skylla dem på någon annan. Försök att uttrycka dig lugnt och balanserat.
  • Be om det du behöver när situationen är tuff. Låtsas inte att allt är ok för att skydda dig och andra från jobbiga känslor.
  • Ta det lugnt och var närvarande i stunden. Tänk inte alltför mycket på vad som redan har hänt eller på oron om vad som skulle kunna hända. Det är ändå bara i nuet vi kan göra skillnad.
  • Du behöver inte ha alla svar. Ofta är frågan det första steget till en lösning men ibland tar det tid att formulera den och ibland behövs flera kloka huvuden för att göra det.

Tidigare har jag skrivit om starka känslor i online-möten och hur vi kan bemöta dem.

Fotnot: Jag har inhämtat tillstånd att publicera de tre sårbara uppdateringarna. 

Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Ingen alternativ text angiven för den här bilden
Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Jag har naturligtvis inhämtat tillstånd att publicera dessa exempel.

Av Eva Åberg