Fem saker alla ledare bör göra under hösten

Det är nu uppenbart för de flesta att framtiden inte längre låter sig fångas i långsiktiga strategier. De gamla standardfrågorna Var är vi? Vart ska vi? och Hur? ger inte mycket vägledning när svaren ändras varje dag. Omvärlden utvecklas i en accelererande hastighet och ibland – som med pandemin – är den omstörtande.

Men det går att vara förberedd även på okända händelser med en hög omställningsbarhet. Ett kraftfullt sätt att hantera en osäker och snabbt föränderlig omvärld är att arbeta fram några utvecklingsscenarier utifrån vad som kan komma att påverka er allra mest. Det görs utifrån en analys av omvärldsläget i kombination av de trender och megatrender som driver utvecklingen i världen och görs bäst i interaktiva workshops. Med rätt digitalt stöd fungerar de även online.

Den processen tvingar fram en diskussion om den mest centrala frågeställningen:

På vilka olika sätt kan förutsättningarna för vår bransch utvecklas och hur kan vi vara relevanta i framtiden? 

Resultatet blir ett användbart underlag för era beslut om exempelvis verksamhetsplaner krisplaner, högre syfte, justering och prioritering av utbud, bemanning, verksamhet och resurser, förändrad kommunikation.

I stort sätt alla medarbetare känner en oro just nu och mår bra av att hantera den på ett konstruktivt sätt. Att arbeta med megatrender och scenarioplanering är ett engagerande arbete som jag har sett verkligen inger hopp och skapar riktning och samhörighet i företaget.

När jag blev intervjuad av Affärskoll i maj ombads jag att sätta ihop en lista om vad jag tyckte företagen borde ta tag i just nu för att vara bättre rustade framåt och här citerar jag den:

  1. Fundera över varför ni finns. Skapa tydlighet kring ert syfte, alltså vilket värde ni vill bidra med i världen. Det är en viktig fyr även för akuta beslut i kristider.
  2. Organisera för omställningsbarhet. Se över hur flexibel er organisationsform är och organisera er för största möjliga omställningsbarhet. Det finns betydligt snabbrörligare organisationsformer än den traditionella pyramidformen.
  3. Bevaka megatrenderna. Håll koll på hur de globala megatrenderna påverkar de rörelser i samhället som kommer att påverka er.
  4. Scenarioplanera. Bygg era strategier och krisplaner utifrån utvecklingsscenarier istället för hur situationen ser ut just nu eller hur ni skulle vilja att den såg ut. I morgon är situationen en annan.
  5. Stärk ledningsgruppen. Skapa och underhåll ett väl fungerande, exekutivt, tryggt och utvecklingsinriktat team i ledningsgruppen.

Kanske kommer en andra våg av Coronasmittan – eller inte. Kanske kommer fler stödåtgärder för företagen – eller inte. Kanske påverkar utgången av USA-valet världsekonomin och din verksamhet – eller inte. Kanske inträffar något helt annat.

Vad som än händer så bör fokus nu vara på att framtidsrusta verksamheten genom att bli omställningsbara på riktigt.

Av Eva Åberg, Audiendo