Medarbetares tårar online

Alla medarbetare mår inte bra just nu. Förutom oro för den egna hälsan och andras så finns där ofta även en oro för hur framtiden ska te sig. Kommer jobbet finnas kvar efter sommaren? Har jag råd att behålla bostaden? Och vad händer egentligen med utvecklingen i världen just nu? Troligen är några av de här frågorna även aktuella för dig.

Tiden då vi tog på oss yrkesrollen som en kappa vid arbetsdagens början och lämnade privatlivet väl dolt därunder är över. Om den tiden egentligen fanns där någonsin kan man kanske diskutera. Men livet under pandemin har tydliggjort några av de allra mänskligaste dragen i oss alla; våra behov av trygghet och samhörighet och vår oro. Vi har uppräckt att de förenar oss just nu och att vi kommer närmare varandra när vi visar oss sårbara.

Men går det att möta även online? Tveklöst ja. Troligen har du redan erfarit hur rädsla, sorg eller andra känslor uttryckts under online-möten med medarbetare. Vågar vi hålla oss öppna och berätta hur vi känner respektive verkligen lyssna på varandra så byggs våra relationer starkare, något alla vinner på.

Här kommer några korta tips att tänka på:

 • Om du är ledare så ha kontinuerlig kontakt med medarbetarna online eller per telefon om ni arbetar på distans. E-brevväxling är för långsamt för förtroliga samtal.
 • Våga fråga ”Hur är det?” En sådan enkel fråga är ofta nyckeln till ett nära samtal och den du frågar kan själv välja nivå. Men ställ den bara när du har tid att lyssna på svaret.
 • Lyssna med närvaro i det som sägs och ställ gärna följdfrågor.
 • Om samtalet rör annat än jobb är din viktigaste uppgift att lyssna. Du behöver inte alls komma med lösningar eller goda råd.
 • Var inte rädd för tystnad i samtalet. Där finns utrymme för reflektion över det som just sagts eller för känslor att komma upp till ytan.
 • Är ni flera som lyssnar på någon som visar sig sårbar under ett online-möte så kan det kännas bra för den som pratat att alla i en rundfråga delar en tanke eller en känsla kring det hen har berättat. Det ger bekräftelse och dessutom behöver man inte efteråt fantisera över hur de andra tog emot det man sa eller kanske senare känna skuld för att andra kanske upplevde att man blev för känslosam.
 • Vänj dig vid att titta mjukt in i kameran när någon berättar istället för att titta på dennes bild. Det kommer göra att den som berättar upplever att du tittar hen i ögonen vilket ger en känsla av att ha ditt fulla fokus.
 • Använd kroppsspråk och ansiktsuttryck för att förmedla din respons på det som sägs hellre än hummande eller små kommentarer, som riskerar att avbryta.
 • Nära möten underlättas om vi kommer nära och syns bra. Sitt med kroppen rakt emot kameran och så nära att du fyller upp hela bilden. Ditt huvud ska nå överkanten. Tänk hallåa på TV. Höj upp din dator så att kameran kommer precis i din ögonhöjd. En trave stora böcker undertill brukar fungera bra.
 • Tacka för förtroendet och säg att du ska vårda det.
 • Att komma närmare sina medarbetares tankar och känslor kan väcka starka känslor även i dig. Våga vara sårbar du också! Välj gärna att vara det med någon du tror kan bära det.