Grupputveckling

Varje team går igenom olika faser på sin väg mot den mogna arbetsgruppen med hög effektivitet, bra samarbetsklimat och produktivitet.

Ofta blir vi inkopplade i grupper som hamnat i en turbulent fas. Då känns det bra att kunna berätta att det är ett stadie som alla grupper måste ta sig igenom i sin utveckling mot högre mognad. Här är det viktigt att kunna ge gruppen en tydlig bild av vad den behöver arbeta med för att komma vidare.

Teamutveckling kan handla om att:

  • Tillse att en ny grupp får en bra start med tydligt uppdrag och tydliga roller
  • Medvetandegöra hur beteenden och kommunikation både kan försvåra och underlätta effektivt samarbete
  • Lösa konflikter som starkt påverkar gruppen
  • Aktivt arbeta med gruppens syfte, värdegrund och normer
  • Stärka självinsikt och individuella relationer mellan gruppens medlemmar
  • Utarbeta effektiva mötes- och samarbetsformer

Kontakta oss här för bokning eller frågor.

Ibland är det lämpligt att testa grupper med Susan Wheelans Group Development Questionnaire, GDQ. Det gör att vi kan ge ett precist och väl motiverat besked om i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig. Testet ger även tydliga svar på hur ni tillsammans kan utvecklas till ett högpresterande team där medarbetarna trivs och är effektiva.

Vi är certifierade att utföra testerna, analysera resultatet och föreslå åtgärder. Därefter kan gruppen arbeta vidare på egen hand eller så finns vi förstås till hands för stöd i den fortsatta processen.