Utveckling som får effekt även utanför gruppen

Utifrån ledningsgruppens specifika behov skräddarsys insatsen för att skapa förutsättningar för ett riktigt framgångsrikt ledningsarbete som ger genklang i hela organisationen.

Ofta träffar vi väl fungerande ledningsgrupper som behöver rusta sig för att arbeta i en allt snabbare förändringstakt med ökade krav på omvärldskoll.

Det är också vanligt att vi träffar ledningsgrupper som behöver bli ett starkare team tillsammans. Ibland behöver ledningsgruppen arbeta igenom själva grundförutsättningarna för ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete och ibland handlar det om att tydliggöra och förankra gruppens mål.

Vi startar alltid med att följa gruppens arbete och föreslår därefter en eller flera insatser såsom arbete med exempelvis:

  • gruppens dynamik, relationer, öppenhet och kommunikation
  • ledningsgruppens syfte och relation till övriga organisationen
  • mötesformer, agenda och facilitering av ledningsgruppsmöten
  • normer och kultur i gruppen och organisationen
  • konflikthantering
  • mål och hur de används och kommuniceras

Ledningsgruppsutveckling kan ibland kombineras med utbildningsinsatser och handledning för bästa resultat.

Kontakta här för bokning eller frågor.