Förändring som konstant läge

För att organisationen ska kunna svara an på omvärldens accelererande förändringar behöver vi bygga in en konstant omställningsbarhet i hur verksamheten drivs och organiseras. Men också skapa en medvetenhet om komplexitet och förändring kopplat till ledarskap och medarbetarskap.

Även vid disruptiva förändringar som kriser, fusioner eller omfattande omorganisationer är Audiendo en trygg och innovativ partner i processen. Våra insatser kan se väldigt olika ut men omfattar ofta:

  • Utbildning i scenarionalys och scenarioplanering.
  • Rådgivning kring nya sätt att organisera verksamheten som vi ser växa fram i världen.
  • Professionellt faciliterade workshops i ledningsgruppen för att tydliggöra förändringars mål och strategi.
  • Workshops kring problemlösning, innovation eller planering.
  • Ledarutveckling med fokus på förändring.
  • Förankrande medarbetarworkshop där vi arbetar med problemlösning och vad som kommer att krävas av var och en för att nå hela vägen fram.
  • Handledning till nyckelpersoner i förändringen.

Kontakta oss här för bokning eller frågor.