En organisationsform i tiden

När kontinuerlig anpassning till nya förutsättningar behöver vara vardag kan organisationens form och förutsättningar antingen stödja eller hindra den snabba rörligheten. Kompetenspåfyllnad, rätt beslut i rätt tid, produkt- eller tjänsteutveckling kan lyfta rejält om vi vågar se bortom våra gängse organisationsformer och skapa en friare form.

Audiendo följer den internationella och svenska utvecklingen av helt nya sätt att organisera verksamhet på i en rad olika branscher och vi applicerar den i flera av våra kundprojekt. Vi har också byggt upp ett internationellt kontaktnät i dessa frågor. Det lade vi grunden till när vi för en tid sedan arrangerade Tomorrow Conference där vi samlade svensk och internationell forskning och intressanta case i en stor konferens.

Viktigt här är att en modell inte passar alla. En del av våra kunder är nyfikna på att utvecklas mot chefslösa (men inte ledarlösa) tealorganisationer medan andra är mer intresserade av att skapa ett tydligare självledarskap hos alla sina medarbetare för att genom individernas utveckling utveckla verksamheten. 

Vi arbetar tillsammans med er organisation för att identifiera hur er organisation, utifrån uppdrag, förutsättningar, styrkor och kultur kan börja ställa om till en friare organisationsform som i ännu högre utsträckning tar tillvara allas kompetens. Målet är snabbare beslut, ökad motivation och ansvarstagande hos medarbetare och team.

Kontakta oss här för bokning eller frågor.